Endüstri 4.0 Nedir ve Geleceği Nasıl Şekillendirecek?Endüstri 4.0, son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir kavram. Teknolojinin günümüz dünyasına en büyük katkılarından biri olarak konuşuluyor ve geleceğe yön vereceğinden bahsediliyor. Peki, Endüstri 4.0 nedir ve biz onu hayatımızda nasıl hissedeceğiz?

Endüstri 4.0 nedir?

Dördüncü Endüstriyel Devrim olarak adlandırılın Endüstri 4.0, dijital teknolojilerin tetiklemesiyle ortaya çıkmış; fiziksel, dijital ve biyolojik yaklaşımların bir arada bulunduğu yepyeni bir süreç. Hız, esneklik ve verimlilik alanlarına kazandırdığı yeniliklerle gerek iş hayatını gerekse gündelik yaşamı etkileyecek olan Endüstri 4.0, dünya ekonomisi için önemli bir dönüm noktası sayılıyor.

İnsanların, nesnelerin ve sistemlerin birbirleri ile bağlantısını yaygınlaştıracak olan Endüstri 4.0, yatırımlar, istihdam ve büyüme alanlarında kolaylık ve hızı da beraberinde getirecek. Ancak, beklentiler her ne kadar üretimde verimliliğin artmasına yönelik gibi görünse de aslında Endüstri 4.0 ile birlikte hayatın her alanında geri dönülmez bir gelişim ve değişim yaşanacağından bahsedebiliriz.

Endüstri 4.0 Geleceği nasıl şekillendirecek?

Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde Endüstri 4.0’ın hayatın her alanına hakim olması ve iş hayatından tutun da gündelik yaşantımıza kadar her alana etki etmesi bekleniyor. Örneğin, faydalandığı Yatay ve Dikey Entegrasyon ile şirketler artık sadece katma değer yarattıkları faaliyetlerde personel çalıştıracak. Geri kalan işleri ise bilgisayar sistemleri yahut robotlar yapacak. Yani artık mavi yakalı ve beyaz yakalı tabirleri tarihe karışacak.

Akıllı robotların iş yükümlüğü şirketlerle sınırlı olmayacak. Özellikle de insan hayatı için tehlike arz eden pek çok işi artık robotlar yapacak.

Büyük araziler üzerine kurulmuş fabrikalar küçülecek, esnek ve dinamik bir yapıya geçecek. Fikirlerin hızla üretime dönüştüğü bu fabrikalarda seri üretim yapılacak.

Sanal gerçeklik hayatın bir parçası olacak ve pek çok iş kolu, sanal gerçeklik ortamında ürün tanıtımını gerçekleştirebilecek, müşterileriyle bağlantı kurabilecek.

Bulut bilişim sistemleri ile kurumsal iletişim sistemlerinin internet ortamında daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlanacak ve iletişim giderleri azalacak.

Sahip olduğu eklemeli üretim sistemi sayesinde artık 3D yazıcılar, hayatın bir parçası olacak. Çok kısıtlı ortamlarda ve tedarik sürecinin çok uzayabileceği yerlerde kullanılması ve cisimlerin o noktada sadece modellenerek oluşturulabilmesi amacıyla üretilmiş olan 3D yazıcılar ile 3 boyutlu nesnelerin basımı artık mümkün olacak.

Nano - Biyoteknoloji ile pek çok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünlerin üretilmesinden, tümör oluşumuna neden olan genlerin izole edilmesinden ve yeni sebze ve meyve üretiminden bahsedilecek ve belki de hayatımıza yepyeni tatlar girecek.

Nesnelerin interneti ile daha fazla sayıda cihazın, standart teknolojilerle birbirlerine bağlanarak tümleşik veri analizinden faydalanmasına izin verecek ve bu sayede sahadaki donanımlar hem birbirleriyle hem de gerekirse merkezi kontrol sistemleriyle iletişim kurabilecektir. Böylelikle siber güvenlik alanında önemli bir gelişme kaydedilmiş olacak.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan Akıllı Şehirler insanlığın hizmetine sunulacak. Katılımcı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme vizyonu taşıyan Akıllı Şehirler ile kamu ihtiyaçları çağın gereksinimlere uygun olarak karşılanacak.
Blogger tarafından desteklenmektedir.